Ehitustööd

Kompanii ILSTRO EHITUS OÜ on valmis tegema Teiega koostööd vastastikku kasulikel tingimustel.

Oleme valmis Teile pakkuma oma professionaalsust mistahes keerukkusega ehitustööde teostamisel, kiiret lepingu täitmist, seda kõike lühiaegade jooksul ja väheste kuludega. Suur töökogemus ettevõtetega Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, teiste Ida-Virumaa ettevõtete ja korteriühistutega.

Kriteeriumid, mille alusel võime sobida teie partneriks:
1 Professionaalse personali, isikliku tehnilise baasi olemasolu lepingutingimuste realiseerimiseks; 2 Võimalus iseseisvalt korraldada töödeks vajalike metarjalide tarnet;
3 Nõutava töömahu teostamine eelarvelist hinda ületamata;
4 Paindlik koostöö teiste ehitusorganisatsioonide esindajatega ehitusplatsil;
5 Ehitus- ja olmejäätmete äravedu ja kõrvaldamine;
6 Konstruktsioonide, ehitiste ja ehitiste lammutamine ja demonteerimine;
7 Veevarustussüsteemide paigaldamine ja paigaldamine, kanalisatsioonitööd, septikute ja hoiumahutite paigaldamine.

Pakume rendiks ehitustehnikat.
Osutame teenuseid kommunaalmajanduse valdkonnas (haljastus, põõsaste ja puude pügamine, muru niitmine, suurte territooriumite, parklate, logistikaladude, õuede, ehitus- ja remondijärgsete territooriumite koristamise teenused jm.).